ΘΕΣΗ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΥΡΑ ΔΙΑΠΟΡΙΑ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΥΡΑ ΔΙΑΠΟΡΙΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Αγκίστρι και καθορισμός της τοπικής και καθύλην αρμοδιότητάς του. 1999/275 1999