ΘΕΣΗ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΩ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΩ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area
Ανήκει σε: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ


Αναφέρεται Από