ΘΕΣΗ ΑΡΑΠΑΣ ΤΗΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΑΡΑΠΑΣ ΤΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area
Ανήκει σε: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ


Αναφέρεται Από