ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area
Ανήκει σε: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


Αναφέρεται Από