ΘΕΣΗ ΣΕΜΠΑΑ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΣΕΜΠΑΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1701 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβάνου. 2006/2_21.09.2006 2006