ΝΗΣΙΔΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΝΗΣΙΔΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Islet


Αναφέρεται Από