ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#LocalDistrict


Αναφέρεται Από