ΘΕΣΗ 104.146.28287

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ 104.146.28287
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτουςοικονομικού έτους 2005. 2007/3611 2007