ΘΕΣΗ ΛΑΓΟΥΣ 41

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΛΑΓΟΥΣ 41
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου. 2002/193 2002