ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#LocalDistrict


Αναφέρεται Από