ΘΕΣΗ ΓΑΙΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΓΑΙΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από