ΝΗΣΙΔΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΝΗΣΙΔΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Islet


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Αγκίστρι και καθορισμός της τοπικής και καθύλην αρμοδιότητάς του. 1999/275 1999