ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΗΜΑΤΟΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΗΜΑΤΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#LocalDistrict


Αναφέρεται Από