ΘΕΣΗ ΘΕΣΙΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΘΕΣΙΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΜΑΡΙΖΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από