ΘΕΣΗ ΣΜΥΡΙΔΟΣ ΝΑΞΟΥ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΣΜΥΡΙΔΟΣ ΝΑΞΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2006/103 2006
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεωςκαι μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2007/126 2007