ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΧΥΡΟΥ ΚΟΤΡΩΝΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΧΥΡΟΥ ΚΟΤΡΩΝΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Κοτρώνι Μαραθώνος. 2002/215 2002