ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area
Ανήκει σε:


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Νομαρχιακού Λιμενικού ΤαμείουΘεσσαλονίκης. 2009/116 2009