ΘΕΣΗ ΑΦΕ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΑΦΕ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1999/2753 1999