ΘΕΣΗ ΡΑΧΗ ΦΑΒΗ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΡΑΧΗ ΦΑΒΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area
Ανήκει σε:


Αναφέρεται Από