ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΣΤΟ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΣΤΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area
Ανήκει σε: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ


Αναφέρεται Από