ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις. 2009/3754 2009