ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area
Ανήκει σε:


Αναφέρεται Από