ΘΕΣΗ ΑΝΔΡΕΑ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΑΝΔΡΕΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εκμετάλλευση κοραλλιογενών σχηματισμών. 1994/324 1994