ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΛΑΦΥΡΩΝ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΛΑΦΥΡΩΝ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#LocalDistrict
Ανήκει σε:


Αναφέρεται Από