ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣΥΝΟΛΟ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣΥΝΟΛΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.) Του Υπουργείου Εξωτερικών 2003/122 2003