ΘΕΣΗ ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπι-κού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 2009/33 2009