ΘΕΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΞΥΝΟΜΑΥΡΟ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΞΥΝΟΜΑΥΡΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Β.Δ. 183/1972 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 40)». 1995/20 1995
Τροποποίηση του Β.Δ. 502/1971 (Α 150) και του Π.Δ. 243/1982 (Α39). 1995/320 1995