ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Αγίας Μαρίνης Λοιμικού (Μαραθώνος). 2002/213 2002