ΘΕΣΗ ΙΕΡΟΙ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΙΕΡΟΙ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Αναγνώριση και κατάσταση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου. 1998/99 1998