ΘΕΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από