ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΡΓΟΠΗΣ

Landmark
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΡΓΟΠΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Area


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997