ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person