ΒΑΣ. ΔΡΟΥΓΚΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΒΑΣ. ΔΡΟΥΓΚΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/1_08.07.2004 2004
Δημοσίευση Δανειστικής Σύμβασης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠροοίμιοΧρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με ποσό μέχρι εξακοσίων εξήντα εκατομμυ[...]" 2006/70872 2006
Δανειστική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΑΤΕ ΒΑΝΚ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2007/2_18.04.2007 2007
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2_31.12.2009 2009
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/3_31.12.2009 2009