ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person