ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 21/91. 1998/56 1998