ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Συμφωνίας παράτασης εκτελέσεως Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας αποζημιώσεων της 26.9.1966 Κάιρο, 10.6.1992. 1993/Φ.0544_4_ΑΣ497_Μ.4176_5_ 1993
Έγκριση Συμφωνίας παράτασης εκτελέσεως Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας αποζημιώσεων της 26.9.1966. Κάιρο, 10.6.93 και Κάιρο 22.6.1994/26.6.94. 1994/Φ.0544_6_ΑΣ502_Μ.4356 1994