ΠΟΤΤΑΚΗΣ ΑΛ.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΟΤΤΑΚΗΣ ΑΛ.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(1 ) Τροποποίηση του Π.Δ. 226/1993 «Οργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.)». 1995/132 1995