ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/335 1990
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας χαι Τεχνολογίας. … … (? 1990/341 1990
Οργανισµός του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλισης Πρόνοιας και Ασθένειας Λιµενεργατών Πειραιως 1991/127 1991
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας. 1991/68 1991
(4) Μεταφορά θέσης Γραµµατέα Πρεσβείας Γ' τάξης από την Πρεσβεία Βερολίνου στην Πρεσβεία Μόσχας. 1991/75 1991