Γ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΣ Γ.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Γ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΣ Γ.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Διακανονισμού του Λοκάρνο για τη διεθνή ταξινόμηση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. 1999/2697 1999