ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤ.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤ.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμμετοχή του Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2007/127 2007
Συμμετοχή του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ. Υ.Τ.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2007/128 2007
Συμμετοχή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2007/129 2007
Συμμετοχή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2007/174 2007
Συμμετοχή του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2007/175 2007