ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΕΣΙΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΕΣΙΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Γραφείου Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Γραφείο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. 2002/110 2002
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Υμηττού και Σταθμού Τροχαίας Περάματος - Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 (Α΄-1). 2002/112 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 118/2001 «Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων» (Α~ 106). 2002/135 2002
Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Π.Σ. και άλλες διατάξεις. 2002/145 2002
Μεταφορά Αστυνομικού Τμήματος Παραλίας Διστόμου στο Δίστομο και Αστυνομικού Σταθμού Διστόμου στην Παραλία Διστόμου. 2002/249 2002
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 (Α~-1) και Π.Δ. 161/1988 (Α~-74) όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 146/2000 (Α~-127). 2002/285 2002
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 (Α΄ 1) και Π.Δ. 208/2001 (Α΄164). 2002/309 2002
Σύσταση Τμήματος Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Αποστράτων στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001. 2002/369 2002
Προαγωγή Πυροσβεστικών Σταθμών 2003/24 2003