ΑΙΚ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΙΚ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2_31.12.2009 2009
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/3_31.12.2009 2009
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου. 2010/3827 2010