ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός δημοσίας εορτής στην κοινότητα Καστανοφύτου του Ν. Καστοριάς. 1994/205 1994
Μετονομασία του Τμήματος Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων. 1994/240 1994
Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1994/315 1994
(1 ) Καθορισμός δημοσίας εορτής στην κοινότητα Ακοβου του Νομού Αρκαδίας. 1994/366 1994
Ορισμός της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 1994/99 1994
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1990» ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (CΟΤΙF) 1996/108 1996
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 19/95 «προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (Α 15). 1996/155 1996
Λήψη μέτρων σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 684/92 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1992, που αφορά τις διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν μεταξύ των Κρατών μελών του Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και συμμόρφωση προς τις δια[...]" 1996/160 1996
Σύσταση θέσεως με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΤΑ. 1996/174 1996