Ν. ΘΕΜΕΛΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Ν. ΘΕΜΕΛΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
'(8) Σύσταση θέσεως Ιατρού στο Πατριωτικό Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (ΠΙΚΠΑ). 1990/8 1990