ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων. 2007/3603 2007