ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Έτος Γέννησης: 1952
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/ΗΠΑ
Πολιτικό Κόμμα: [Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΠΑΣΟΚ]
Περιγραφή: Έλληνας πολιτικός


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/Φ.3400.15_5_ΑΣ1107 2003
Διορισμός και τοποθέτηση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 1996/154 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 196/1995 «Συγκρότηση και Λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού». 1997/349 1997
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, Χαράλαμπο Παμπούκη. 1999/148 1999
Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1996 της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις 47(66), 49(66), και 57(67) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. 1999/225 1999
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Στέλιου Περράκη. 1999/244 1999
Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (ΜΑRΡΟL 73/78). 1999/54 1999
Ίδρυση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδος στη Ντάκα του Μπαγκλαντές και καθορισμός της περιφέρειας αρμοδιότητάς του ως και της περιφέρειας, αρμοδιότητας του Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στη Τσιταγκόνγκ του Μπαγκλαντές. 2001/100 2001
Προαγωγική δοκιμασία Γραμματέων Πρεσβείας Α΄. 2001/132 2001
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Ηλία Πλασκοβίτη. 2001/141 2001
Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματέως Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών. 2001/189 2001
Μεταφορά δύο (2) θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης από την Πρεσβεία της Ελλάδος στον Παναμά και την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μπογκοτά και κατανομή τους στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Στοκχόλμη. 2001/25 2001
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής στην θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - SΟLΑS) 74», όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 4 Ιουνίου 1997 με την απόφαση ΜSC 65(68) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακο[...]" 2001/349 2001
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημητρίου Δόλλη. 2001/68 2001
Τροποποίηση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 17/1999 (ΦΕΚ Α΄ 10/1999) περί Οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών 2001/69 2001
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ουέλλιγκτων. 2002/104 2002
Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών. 2002/159 2002
Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο «Γραφείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων». - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ[...]" 2002/206 2002
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.) Του Υπουργείου Εξωτερικών 2003/122 2003
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - SΟLΑS) 74», που υιοθετήθηκαν στην Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύμβασης την 12η Δεκεμβρίου 2002. 2004/56 2004