ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) 2006/3459 2006
Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις. 2007/3554 2007