ΚΛΕΙΩ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΛΕΙΩ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person