ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Πολιτικό Κόμμα: [Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΠΑΣΟΚ]


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές