ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(1 ) Κύρωση και θέση σε ισχύ του 4ου Συμπληρώματος (Σ4) της Ελληνικής Φαρμακοποιίας, έκδοση ΙV. 1994/19 1994
Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των παιδικών εξοχών έτους 1994. 1994/86 1994
Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών έτους 1995. 1995/133 1995